Startupy

stered

Stered
PR Krajné, s.r.o.
Krajné č. 874
916 16 Krajné

www.stered.sk
info@stered.sk

Stered

LBG v roli majoritného akcionára investične podporila Startup projekt zameraný na recykláciu a kultiváciu textilných odpadov automobilového priemyslu. Stered je unikátnym slovenským projektom, ktorý v sektore odpadov vytvoril technologickú linku, spôsobilú hodnotný a špecifický textilný materiál automobilového priemyslu spracovať a zhodnotiť na nové nízko horľavé výrobky s vysokou zvukovo izolačnou hodnotou a schopnosťou eliminovať vibrácie dopravy a environmentálny hluk. Energetická náročnosť spracovania textílií z automobilového sektoru na výrobky STERED je 3 až 5 x energeticky úspornejšia, ako výroba izolačných materiálov na báze kameňa, resp. skla. Projekt si už ako startup získava zákazníkov a pozornosť medzinárodného publika v sektore stavebných materiálov a výrobky sú vyhľadávaným komponentom protihlukových bariér koridorov železníc, diaľnic, mestských koľajových tratí a tunelov.

pewas

PEWAS, s.r.o.
Tomášikova 19
821 02 Bratislava

www.pewas.sk
info@pewas.sk

Výskum, vývoj a výroba inovatívnej chémie

Spoločnosť PEWAS sa špecializuje na ekologickú inovatívnu chémiu. Realizuje výskum, vývoj a výrobu nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy. Spoločnosť bola založená v roku 1992 na Slovensku. Spoločnosti sa darí napĺňať svoju víziu vďaka tomu, že nerobí kompromis medzi efektivitou a ekológiou.

Poistkaren

POISTKÁREŇ s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.poistkaren.sk
hatina@lbg.sk

Špecializovaný portál pre samoobslužné poistenie

Projekt špecializovaného portálového online shopu www.poistkaren.sk pre samoobslužné poistenie s vyvinutou jedinečnou konzolou pre pobočkové kiosky kdekoľvek na území Slovenska. V súčasnosti integrovaný vo viac ako 75 pobočkových kioskoch na celom území Slovenska. Kiosk so samoobslužným online shopom umožňuje asistovaný online nákup s využitím (bez využitia) osobnej konzultácie pobočkových pracovníkov.

Projekt oslovuje konzervatívnejších zákazníkov poisťovní, ktorí oceňujú slobodné rozhodovanie, hľadajú úsporné riešenie ale sú pri online nákupoch PZP, havarijného, cestovného poistenia alebo poistenia majetku odkazaní na kvalifikovanejšiu pomoc alebo individuálnu asistenciu.