Naše investície

lbg byty

LBG byty, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbgbyty.sk
lbgbyty@lbgbyty.sk

Investičné projekty spĺňajúce najnáročnejšie kritériá individuálnych zákazníkov, investorov a kupcov

LBG byty, s.r.o. je investičná a developerská spoločnosť. Na Slovensku pôsobí od roku 1999. Filozofia a zameranie spoločnosti vychádza z komplexnej znalosti súčasných požiadaviek zákazníkov na domácom realitnom trhu a moderných trendov rezidenčnej výstavby vo svete. Investičné projekty, ktoré realizuje LBG byty spĺňajú najnáročnejšie kritériá individuálnych zákazníkov, investorov a kupcov.

Portfólio investícií do pozemkov obsahuje unikátne scelené plochy v jedinečných prestížnych lokalitách pre rezidenčnú a rekreačnú výstavbu, realizované nehnuteľnosti sú umiestnené v regiónoch, ktoré majú z pohľadu charakteru stavieb potenciál ďalšieho rozvoja.

parkhill

LUKA & BRAMER GROUP, a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbg.sk
lbg@lbg.sk

Parkhill

Unikátny developerský projekt rezidenčnej výstavby v srdci Bratislavy o výmere 50 000 m2, ktorý je situovaný v lesoparku pokojnej lukratívnej rezidenčnej zóny a obklopený komplexnou infraštruktúrou vyspelej mestskej štvrte. Aktuálne je projekt najrozsiahlejším investičným územím pre výstavbu v rámci centra Bratislavy. Pripravovaný projekt Park Hill vytvorí približbne 350 bytov v niekoľkých štvorpodlažných viladomoch. Prominentná lokalita diplomatickej štvrti v blízkosti Bratislavského hradu, Parlamentu Slovenskej republiky a historického centra.

east_hill

LUKA & BRAMER GROUP, a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbg.sk
lbg@lbg.sk

East Hill – city in the city

Rozsiahly rezidenčný projekt situovaný na severo-východe metropole východného Slovenska – Košíc. Rozsahom jeden z najväčších developerských projektov na Slovensku s ambíciou vytvoriť moderný domov pre takmer 15 000 ľudí vo viac ako 5 600 bytoch s komplexnou infraštruktúrou škôlok, škôly, obchodného centra a zóny pre aktívny aj pasívny odpočinok. Miesto na okraji Košíc, kde bude všetko, čo mestu v meste nesmie chýbať. Kvalita života mladých rodín z perspektívnej metropoly Slovenska získa vďaka East Hill celkom nový rozmer.

pozemkovy hajik

LUKA & BRAMER GROUP, a. s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava

www.lbg.sk
lbg@lbg.sk

Pozemky Hájik

Komplexný development v rámci novej rezidenčnej zóny na individuálnu bytovú výstavbu v bezprostrednom kontakte s prírodou. Portfolio tvorí 20 rozparcelovaných pozemkov vrátane príjazdovej komunikácie a inžinierskych sietí, určených na výstavbu rodinných domov. Ready – made pozemky v mestskej časti Závodie patria v regióne Žilina k najvyhľadávanejším lokalitám. Na väčšine predaných pozemkov sa už realizuje výstavba rodinných domov s jedinečným výhľadom do krajiny.

wizaco

WIZACO NDT, s.r.o.
Vansovej 2
811 03 Bratislava

www.wizaco.eu
ndt@wizaco.eu

Líder v oblasti nedeštruktívneho skúšania (testovania (NDT))

Spoločnosť WIZACO - je regionálnym lídrom na trhu nedeštruktívneho testovania s unikátnym oprávnením vykonávať kontrolné činnosti a defektoskopické práce v jadrových elektrárňach. Team expertov pôsobí pod hlavičkou WIZACO NDT na trhoch strednej a východnej Európy od roku 1994. Kľúčoví odborníci spoločnosti majú kumulatívne vyše 100 rokov skúseností z oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT) a revízií v rôznych odvetviach priemyslu.

Počas svojej existencie spoločnosť WIZACO poskytla služby koncovým zákazníkom z viac ako 20 krajín. Spoločnosť sleduje a podieľa sa na prioritných projektoch jadrovej energetiky v regióne a obsluhuje investičné projekty zákazníkov v dopravnej infraštruktúre, vodnom hospodárstve a výrobných odvetviach chemického priemyslu a strojárstva.

KAPIT s.r.o.
Štrková 23
010 03 Žilina

www.kapit.sk
kapit@kapit.sk

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien

Unikátny producent polypropylénových a PET vlákien pre univerzálne využitie veľkoodberateľov pri výrobe konečných výrobkov kartáčových a štetkových technológií čistenia, opracovávania a zušľachťovania materiálov. Výrobný program je realizovaný v škále hrúbky PET a PP vlákien 0,2 mm až 3 mm vo všetkých farebných odtieňoch.

Výroba PET vlákien zaznamenala iba v 1. dekáde 21. storočia 70% nárast produkcie vďaka jeho uplatneniu v stavebných materiáloch a textilnom priemysle. Slovenským managementom inovovaná výrobná technológia z talianskej produkcie (Technoplastic) sa popri súčasnej produkcii pripravuje na výrobu vlákien, ktoré budú súčasťou špeciálnych inovačných betónových zmesí. Výrobný program má konečných zákazníkov v krajinách EU: Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Česká republika. Konečné výrobky z vlákien sú vyvážané do krajín celého sveta.

Powerbatt

LBG Energy, s. r. o.
Vansovej 2
811 03 Bratislava

www.powerbatt.eu
info@powerbatt.eu

LBG Energy, s.r.o.

Firma LBG Energy, s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny LBG, sa zaoberá výrobou a distribúciou produktu Powerbatt. Ide o unikátnu patentovanú technológiu na údržbu a predĺženie životnosti oloveno-kyselinových akumulátorov. Powerbatt je výsledkom dlhodobého vývoja pre potreby bývalej Československej armády v 70. rokoch a predstavuje prelomové riešenie v dynamickom odvetví regenerácie batérií.